Türk Bayrağının Renginin Değiştirilmesi Talebini İçeren Anlamsız Dilekçe
Geçtiğimiz günlerde, Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na verdiği dilekçede; “al bayrağın düşmana korku vermediği” gerekçesiyle bayrağımızın kırmızı renginin siyahla değiştirilmesini talep etmesi birçok yerde haber oldu. TBMM, talep sahibi vatandaşa verdiği cevapta isabetli bir şekilde Anayasamız uyarınca bayrağın değiştirilemeyeceğini ifade etmiştir. Peki, konunun hukuki yönü nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3 üncü maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Anayasanın “Değiştirilemeyecek Hükümler” başlıklı 4 üncü maddesi ise 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Dolayısıyla Türk Bayrağının renginin değiştirilmesi mümkün değildir.

2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ise; Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektedir. Kanuna göre, Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay- yıldızlı al bayraktır. Kanun uyarınca bayrağın şeklinin nasıl olması gerektiği aşağıda gösterilmiştir.

Hukuki yönü bu olmakla birlikte talepte bulunan vatandaşın, “al bayrağın düşmana korku vermediği gerekçesinin kabul edilebilmesi de mümkün değildir. Zira bayrakların düşmana korku salma gibi bir amacı ve görevi bulunmamaktadır.

Bayrak, bir milletin simgesidir. Rengi ve şekliyle özelleştirilmiş Türk Bayrağı da Türk Milletinin simgesidir. Ve bayrağın al rengi de vatan için savaşan şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. Dolayısıyla bu kadar değerli ve anlamlı bir rengin değiştirilmesi talebinin izah edilebilir bir yönü bulunmamaktadır.

Ne güzel demiş şair:
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”


Yorumlar

Manşetler

Bumerang - Yazarkafe