Devlet Memuru Mesai Saatleri Dışında Çalıştırılabilir Mi?

Devlet Memurlarının Çalışma Saatleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, genel olarak, devlet memurlarının haftalık çalışma saati kırk saattir. Bu süre hafta sonları tatil olmak üzere düzenlenir.

Fazla çalışma ise memurların, haftalık çalışma süresi olan kırk saatin üstünde yaptıkları çalışmadır. Ancak haftalık çalışma süreleri kırk saatten az olan memurların kırk saatten fazla çalıştıkları süre fazla çalışma sayılır. Benzer şekilde haftalık çalışma süreleri kırk saatten fazla olan memurların, kanun, tüzük veya yönetmelik vb. düzenlemelerde belirtilmiş süreden fazla çalıştıkları süreler fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Nöbet hizmeti ise, kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin devamının temini için, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan çalışmadır. Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz.

 Devlet Memuru Mesai Saatleri Dışında Çalıştırılabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178 inci maddesine göre;
Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir.”

Dolayısıyla, devlet memurları, kurum amirleri tarafından gerekli görülmesi halinde mesai saatleri dışında fazla mesai ücreti ödenmeksizin, örneğin hafta sonlarında, çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan memurlara, çalıştıkları her sekiz saat karşılığında bir gün izin verilmesi zorunludur.  İzin hakkının doğması içinse mesai saatleri dışında yapılan çalışmanın, hafta içi veya hafta sonu yapılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır.  Belirtmek gerekir ki, bu şekilde verilen iznin en fazla on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullanılabilir.

Fazla veya Mesai Saatleri Dışında Çalıştırılacak Memura Bildirim Nasıl Yapılmalıdır?

Amirlerin, maiyetindeki memurlara fazla çalışma yapacağını bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Ancak acele ve istisnai durumlarda, bu bildirim fazla çalışmanın yapılacağı günde de yapılabilir.  

Yorumlar

  1. Çok faydalı bir çalışma olmuş. Çoğu devlet memuru haklarını bilmiyor. Teşekkürler ennetbilgi

    YanıtlaSil
  2. merhaba ben 657 memur üniversite de çalışıyorum akşam mesaiye kalıyorum. İzin veya ücrer talep de etmiyorum. işim var çalışacağım.fakat güvenlik mesai saatleri dışında çalışamayacağımı belirterek kurumu terk etmemi istiyor. sizce

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Manşetler

Bumerang - Yazarkafe